To inwestycja w Twoją przyszłość.

 • Pieniądze zainwestowane we właściwy sposób mogą Ci pomóc w spełnieniu marzeń i osiągnięciu stabilizacji finansowej.
 • Razem stworzymy strategię majątkową – plan inwestycyjny, który dzięki odpowiedniej proporcji stopy zwrotu i bezpieczeństwa całkowicie zaspokoi Twoje potrzeby.

Co to właściwie jest fundusz inwestycyjny?

To pula pieniędzy, do której dopłaca wielu różnych inwestorów. Każdy z funduszy należy do jakiejś „rodziny”, czyli do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Zatrudniają one specjalistów, którzy starają się jak najszybciej pomnożyć zgromadzoną gotówkę.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne możemy podzielić na:

Pasywne – wybierając na początku określone fundusze i czekając na wyniki. Dobrze sprawdza się przy inwestycjach na krótki lub bardzo długi okres czasu.
Dynamiczne – przynoszące większe korzyści. Zainwestowany kapitał ma znacznie wyższą stopę zwrotu, co oznacza dużo większe zyski.

Fundusze inwestycyjne:

 • Co obejmuje?

Stosuje strategię zabezpieczenia portfela, która polega na równoważeniu udziałów akcji i instrumentów portfela

 • Ryzyko?

Najmniejszy stopień ryzyka

 • Co obejmuje?

Inwestycja w papiery wartościowe o stałym dochodzie, tj. bony skarbowe, obligacje skarbowe. Nie inwestują w akcje.

 • Ryzyko?

Dla osób chcących oszczędzać w procesie długofalowym, nielubiących ryzyka.

 • Co obejmuje?

Równy udział akcji i obligacji w portfelu. Inwestycja w papiery wartościowe z podwyższonym i z umiarkowanym ryzykiem. Pierwsza część portfela odpowiada za zyski, a druga za zachowanie równowagi finansowej podczas spadku kursów.

 • Ryzyko?

Stabilny, długoterminowy, zrównoważone ryzyko.

 • Co obejmuje?

Środki finansowe kierowane na różne elementy rynkowe, tam gdzie można je najkorzystniej pomnożyć

 • Ryzyko?

Stabilny zysk, zrównoważone ryzyko

 • Co obejmuje?

Inwestowanie do 100% aktywów w akcje, lub inne instrumenty. Przynosi największe zyski w czasie bessy i największe straty w czasie hossy.

 • Ryzyko?

Ryzykowny