Kto może zdobyć przewagę na konkurencyjnym rynku?

(…) Aby być konkurencyjnym, organizacje powinny mieć odpowiednich ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami na odpowiednich stanowiskach oraz z właściwą motywacją do pracy. To właśnie te organizacje, które przede wszystkim inwestują w szkolenia, rozwój, coaching, mentoring, podejmują się zarządzania talentami i planowaniem sukcesji, mają szansę być najbardziej konkurencyjnymi. (…) – wywiad z Michael Potter ,Raport Kadry w Polsce 2011r.

Nowa rola przywódcy…

W ostatnich latach rola Przywódcy uległa zasadniczej zmianie. Dawniej przywódców traktowano przede wszystkim jako „ szefów”. Obecnie muszą być partnerami swych współpracowników: nie mogą już przewodzić wyłącznie z pozycji władzy. Liderzy muszą przejść od roli „nakazowo – kontrolnej”, polegającej na sądzeniu i ocenianiu do roli odpowiedzialnego partnera udzielającego wsparcia, konsultującego i motywującego.

Przywództwo to partnerstwo…

Nie jest tym, co robi się ludziom,  a tym, co robi się wspólnie z nimi.

Badania dowodzą iż Organizacje , które zmieniły sposób zarządzania z „nakazowo – kontrolnego” na zarządzanie „wspierające – konsultujące – zachęcające” odnoszą większe sukcesy, a procent rotacji pracowników jest na kilku procentowym poziomie.

Ludzie mogą i chcą się rozwijać…

Przywództwo w obecnych czasach to proces rozwoju pracowników poprzez zapewnienie im skutecznego przewodnictwa, dzięki któremu z czasem mogą osiągać najwyższy poziom efektywności. Podstawą jest powiązanie etapu rozwoju w odniesieniu do konkretnego celu lub zadania, ze stylem przywództwa stosowanym przez Lidera.