Ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenia grupowe na życie:

  • Zawierane są poprzez umowę pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem oraz zakładem pracy, a firmą ubezpieczeniową.

  • Przystąpienie do ubezpieczenia grupowego następuje automatycznie wraz z podpisaniem umowy zatrudnienia.

  • Szacowane ryzyko i składka ubezpieczeniowa zależą od: charakteru pracy, przynależności pracownika do związków zawodowych oraz umowy z pracodawcą.


Grupowe dla przedsiębiorców

Dla kogo?
Dla przedsiębiorstw liczących do 20 pracowników i większych.

Co obejmuje?
Śmierć ubezpieczonego, współmałżonka, dziecka, rodziców, teściów, niezdolność do pracy, trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego/ Dziecka, poważna choroba Ubezpieczonego/ Dziecka, urodzenie Dziecka, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, rehabilitacja Ubezpieczonego.