Inwestycje

To inwestycja w Twoją przyszłość


Pieniądze zainwestowane we właściwy sposób mogą Ci pomóc w spełnieniu marzeń i osiągnięciu stabilizacji finansowej. Razem stworzymy strategię majątkową – plan inwestycyjny, który dzięki odpowiedniej proporcji stopy zwrotu i bezpieczeństwa całkowicie zaspokoi Twoje potrzeby.


Co to właściwie jest fundusz inwestycyjny?

To pula pieniędzy, do której dopłaca wielu różnych inwestorów. Każdy z funduszy należy do jakiejś „rodziny”, czyli do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Zatrudniają one specjalistów, którzy starają się jak najszybciej pomnożyć zgromadzoną gotówkę.


Inwestowanie w fundusze inwestycyjne możemy podzielić na:

  • Pasywne – wybierając na początku określone fundusze i czekając na wyniki. Dobrze sprawdza się przy inwestycjach na krótki lub bardzo długi okres czasu.
  • Dynamiczne – przynoszące większe korzyści. Zainwestowany kapitał ma znacznie wyższą stopę zwrotu, co oznacza dużo większe zyski.

Fundusze
inwestycyjne:

Inwestycje

Co obejmuje?

Stosuje strategię zabezpieczenia portfela, która polega na równoważeniu udziałów akcji i instrumentów portfela

Ryzyko?

Najmniejszy stopień ryzyka.

Co obejmuje?

Inwestycja w papiery wartościowe o stałym dochodzie, tj. bony skarbowe, obligacje skarbowe. Nie inwestują w akcje.

Ryzyko?

Dla osób chcących oszczędzać w procesie długofalowym, nielubiących ryzyka.

Co obejmuje?

Równy udział akcji i obligacji w portfelu. Inwestycja w papiery wartościowe z podwyższonym i z umiarkowanym ryzykiem. Pierwsza część portfela odpowiada za zyski, a druga za zachowanie równowagi finansowej podczas spadku kursów.

Ryzyko?

Stabilny, długoterminowy, zrównoważone ryzyko.

Co obejmuje?

Środki finansowe kierowane na różne elementy rynkowe, tam gdzie można je najkorzystniej pomnożyć.

Ryzyko?

Stabilny zysk, zrównoważone ryzyko.

Co obejmuje?

Inwestowanie do 100% aktywów w akcje, lub inne instrumenty. Przynosi największe zyski w czasie bessy i największe straty w czasie hossy.

Ryzyko?

Ryzykowny

Ubezpieczenie na życie