Ubezpieczenie majątku

Dla kogo?

Kierowana do osób posiadających prawo własności danego lokalu/domu, spółdzielcze prawo do lokalu, umowę najmu dowolnego lokalu bądź domu. To najlepsza ochrona Twojego domu lub mieszkania, w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, np. pożar, powódź, kradzież z włamaniem.

Co obejmuje?

Zabezpiecza majątek zgromadzony w mieszkaniu lub domu, który dzieli się na: rzeczy nieruchome wraz z elementami stałymi, rzeczy ruchome (inaczej „ruchomości domowe”).

Dla kogo?

Dla osób chcących zabezpieczyć się przed żądaniami osób trzecich. To ochrona Ubezpieczonego wraz z osobami bliskimi.

Co obejmuje?

Zabezpiecza życie prywatne wraz z dodatkami, które możemy dobrać według naszych potrzeb, np. w wyniku posiadania zwierząt, nieruchomości, jachtów, łodzi motorowych.

Dla kogo?

Kierowane do osób chcących ubezpieczyć swój majątek przez Internet.

Co obejmuje?

Dom w budowie, mury, elementy ruchome i stałe.

Ubezpieczenie na życie