Ubezpieczenia komunikacyjne
OC i AC

Ubezpieczenie OC/AC

Ubezpieczenie OC

  • Jest obowiązkowe - każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek posiadać takie ubezpieczenie pod groźbą kary nakładanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
  • Obejmuje: odpowiedzialność za szkody związane z ruchem pojazdu wyrządzone osobom trzecim oraz ich mieniu. Są to szkody majątkowe i osobowe - naruszenie zdrowia pasażerów pojazdu.
  • Zakres obowiązywania: na terytorium Polski, oraz jest ważne w krajach Unii Europejskiej.
  • Przepisy reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dn. 23 maja 2003 roku.

Ubezpieczenie AC

  • Jest dobrowolne, ale to największy zakres ochrony dla właścicieli pojazdów, którzy chcą uniknąć strat finansowych w wyniku uszkodzenia pojazdu.
  • Obejmuje: pojazd ubezpieczonego i jego majątek w sytuacji, gdy nie miał on wpływu na powstanie szkody wynikającej np. z kradzieży, powodzi, pożaru, kolizji drogowych.
  • Zakres obowiązywania: na terytorium Polski, ale można je rozszerzyć na inne kraje.

Dla kogo?

Kierowane do posiadaczy pojazdów, którzy chcą być zabezpieczeni w przypadku wypadków losowych. Doskonale sprawdza się podczas wyjazdów wakacyjnych.

Co obejmuje?

Świadczenia odnoszą się do pomocy podczas kolizji auta, możliwe jest dopasowanie pakietu do swoich potrzeb. Dostępne są usługi medyczne, serwisowe, transportowe.

Jaki jest zakres obowiązywania?

Kraj i zagranica.

Dla kogo?

Kierowana do posiadaczy pojazdów podróżujących po krajach należących do Systemu ZK, a w których nie obowiązuje ochrona OC.

Co obejmuje?

Odpowiedzialność za szkody związane z ruchem pojazdu, wyrządzone osobom trzecim oraz ich mieniu.

Jaki jest zakres obowiązywania?

Kraje należące do systemu ZK.

Dla kogo?

Kierowane do posiadaczy pojazdów i kierowców, którzy chcą mieć zabezpieczenie finansowe dla siebie lub bliskich w przypadku utraty zdrowia/życia.

Co obejmuje?

Następstwa nieszczęśliwych wypadków: trwały uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie ciała, śmierć kierowcy/pasażera.

Jaki jest zakres obowiązywania?

Kraj i zagranica, obszar wybierasz zależnie od swoich potrzeb.

Dla kogo?

Kierowane do posiadaczy OC i AC.

Co obejmuje?

Zniszczenia szyb, wynikające ze zdarzeń losowych.

Jaki jest zakres obowiązywania?

Kraj i zagranica.

Dla kogo?

Kierowane do zainteresowanych usługami ubezpieczeniowymi, którzy chcą zakupić produkt przez Internet.

Co obejmuje?

OC, AC, NNW, ZK, Assistance

Ubezpieczenie samochodu